Våra tjänster  

Vi erbjuder en stor mängd tjänster i samarbete med våra uppdragsgivare

Nedan ser du några uppdrag som går att göra med drönare

 

 • Flygfilm av fastigheter inför försäljning eller som reklam
 • Flygfilm av Golfbanor
 • Flygfilm av Campingar
 • Idrottsarrangemang som t.ex Motocross, Freestyle skidåkning, dragrace mm
 • Inspektion av vindkraftverk
 • Inspektion av byggnader och skorstenar
 • Bedömning av islast på master
 • Naturfilm
 • Inomhusfilm vid evenemang i stora arenor
 • Inspektion av dammar och damluckor
 • Inspektion av kraftledningar
 • Bedömning av hackspettskador
 • Kontroll av avverkningar
 • Inventering av stormskador
 • Rovfågelinventering av bon
 • mm   


 

 

Kontakta oss gärna för mer information!